Niet-geplaatst

De Startpagina dochterpagina bevat gratis links naar speciaal geselecteerde pagina’s. Deze pagina’s zijn streng geselecteerd op de relevantie maar ook op de meerwaarde ten opzichte van de reeds bestaande links. Om de dochterpagina overzichtelijk te houden kan er slechts een beperkt aantal links geplaatst worden.

Op dit ogenblik komen er zoveel aanmeldingen binnen dat uw link helaas niet niet geplaatst kan worden.

Wat kunt u nu doen:

1ste: Opnieuw aanmelden.
U kunt over enige tijd uw link opnieuw aanmelden. De dochterpagina is altijd aan verandering onderhavig en het kan zijn dat op een later moment uw suggestie wel binnen het aanbod past. Door het grote aantal aanmeldingen kunnen we geen archief met historische verzoeken bewaren en heeft een heraanmelding mogelijk zin.

2de: Ons helpen.
Regelmatig wordt de pagina gecontroleerd op links die niet goed werken, of waarvan de website een fout bevat. Deze links worden verwijderd waardoor er ruimte is voor het plaatsen van nieuwe links. U kunt ons helpen door links die niet aan de eisen voldoen aan ons door te geven.
Het doorgeven van deze link geeft echter geen garantie dat uw link ook daadwerkelijk geplaatst wordt.

3de: Gesponsorde link.
Het is voor een beperkt aantal bedrijven mogelijk een gegarandeerde plaatsing te krijgen via een gesponsorde link. Hiervoor is een klein deel van de pagina gereserveerd. Als uw pagina een aanvulling voor de paginadochter is en u wilt de zekerheid van plaatsing dan kunnen we voor uw website een voorstel maken voor gegarandeerde plaatsing,

Indien u wilt reageren stuurt u dan aub de originele mail mee.